ربات برنامه پذیر و شارژ شونده

.تقویت قدرت پردازش و خلاقیت ذهن
.ایجاد و اجرای برنامه های ترکیبی حرکات جلو,عقب,راست,چپ و مکث
.قابل استفاده در مهد کودک ها,مدارس,آموزشگاه ها و منازل
.حاوی باطری شارژ شونده
.قابل سفارش بودن تمامی قطعات

بنر ۶*۶ الفبای فارسی

Down Load PDF File